Schade

Schade aan (eigendommen van) derden of uzelf heeft vrijwel altijd financieel nadeel tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan herstel- of vervangingskosten van beschadigde voorwerpen, of aan ziektekosten of inkomstenderving door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met een schadeverzekering draagt u die financiële gevolgen over aan de verzekeraar. Als het evenement gedekt is, zal de verzekeraar de benadeelde derde of uzelf schadeloos stellen.

Heeft u schade?

Meldt de schade zo snel mogelijk bij ons kantoor. Voor bepaalde schade kunnen we u direct doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Voor schade aan uw auto zijn bijvoorbeeld vaak afspraken gemaakt tussen de verzekeraar en schadeherstelbedrijven. Afhankelijk van de voorwaarden, kan uw voordeel zijn dat u dan geen of een lager eigen risico heeft en/of kunt beschikken over vervangend vervoer.

Schadeformulier

Voor elke schade dient u een schadeformulier in te vullen en dat, voorzien van uw handtekening, naar ons kantoor te zenden. Uiteraard kunnen we u behulpzaam zijn bij het invullen van het schadeformulier. Na ontvangst verzenden we de stukken, samen met bijvoorbeeld nota’s en getuigenverklaringen naar de verzekeringsmaatschappij. We voeren verder alle correspondentie over de schade, behartigen uw belangen en houden u op de hoogte over het verloop.

Autoschade

Bij autoschade dient u altijd ter plaatste het Europees Schadeformulier in te vullen. Bewaar dit formulier dus in uw auto. Vul het formulier bij voorkeur zo compleet mogelijk in samen met de tegenpartij. Belt u ook de politie, noteert u het kenteken van de overige betrokken voertuigen en de namen en adresgegevens van eventuele getuigen. Op uw Groene Kaart vindt u het telefoonnummer van de hulpdienst die u kunt inschakelen, bijvoorbeeld om uw voertuig weg te laten slepen.

Schade uitkering

De eventuele schade-uitkering wordt meestal rechtstreeks aan u overgemaakt door de verzekeringsmaatschappij. Wij controleren of het bedrag overeenkomt met waar u recht op heeft volgens de voorwaarden. Soms wordt de schade in natura vergoed, bijvoorbeeld als de verzekeraar opdracht geeft tot het plaatsen van een nieuwe ruit.

Wilt u liever dat de verzekeringsmaatschappij de schade rechtstreeks aan de reparateur of leverancier betaalt? Vult u dan een zogenaamde ‘acte van cessie’. Hiermee geeft u toestemming aan de verzekeringsmaatschappij om de schade rechtstreeks te voldoen.